Agenda ALV HWVV BeneVia 2010

Algemene Ledenvergadering HWVV BeneVia 2010 agenda

 Donderdag 18 maart 2010 20.00 uur Vergaderzaal IJsclub te Puttershoek

 

Agenda

 
 1. Opening
 
 1. Mededelingen/Ingekomen stukken
-Nieuwe contributiestructuur Nevobo -5 jarig bestaan HWVV BeneVia 
 1. Notulen ledenvergadering 05 maart 2009
 
 1. Verantwoording 2008-2009
  - Verslag Secretariaat
  - Verslag Technische Commissie
  - Verslag Jeugd Commissie
  - Verslag Penningmeester
  - Verzoek décharge bestuur
       5. Evenementen en toernooien per team. 
 1. Verkiezingen

Bestuur

Voorstel:      
Vacture                           Voorzitter (Arie Mol aftredend)
Vacature                         Secretaris (Ramona Tuk aftredend)
Arco Bijl                           PenningmeesterMike Vlasblom                   Voorzitter Technische Commissie
Vacature                         Voorzitter Jeugdcommissie (Eva Verhoeven aftredend niet herkiesbaar)
Eva Verhoeven                 PR & Communicatie   

Wedstrijdsecretariaat en scheidrechtercoördinatie

Voorstel:      
Piet vd Kolk            Wedstrijdsecretaris
Brenda Stam           Scheidsrechtercoördinator  

Technische commissie

Voorstel:       Lonneke Snaaijer                        Lennert vd Wulp         Michael Vlasblom         Katja Catshoek         Willeke Kruythof 

Jeugdcommissie

Voorstel:       Lotte FinkeLeandra Snijders                   Erik Meijer                   Danielle Mol 

Kas Commissie

Voorstel:       Joep Honig                   Lex Edelman 
 1.  Begroting seizoen 2009-2010
 
 1. Contributievoorstel 2009-2010
 
 1. Rondvraag
 
 1. Sluiting