Voorzorgsmaatregel Corona bij beachen

 Voorzorgsmaatregelen Regels voor jeugd 13 t/m 18 en
volwassenen
Algemene regels:
● houd 1,5m afstand
● nies en hoest in de ellenboog
● was je handen na toilet gebruik
● bij klachten blijf je thuis
● eigen afval wordt zelf meegenomen
Veldregels:
● 4 spelers max per half veld
● niet blokkeren
● geen hand contact (denk high five)
● jeugd 13 t/m 18 dient onder begeleiding te trainen
Terrein regels:
● max 16 spelers op het gehele terrein
● handen wassen bij betreden van het terrein (de corvee zorgt voor
wasmogenlijkheid bij de poort)
● handen wassen bij verlaten van het terrein (de corvee zorgt voor
wasmogenlijkheid bij de poort)
● toilet gebruik alleen bij hoge nood
● na gebruik toilet, toilet reinigen en handen wassen
● bij elk gebruik van het terrein wordt de corvee aangesteld en
genoteerd op het krijtbord op de deur. Per gebruik zijn er drie
mensen met corvee dienst. Zij zetten alle spullen op, en breken
alles af. Zij reinigen na gebruik de ballen.
● max twee mensen in de opslag van de keet
● bij elk gebruik van het terrein wordt er een
aanspreekpunt/verantwoordelijke toegewezen en genoteeerd op
het kruitbord bij de deur. Deze verantwoordelijke heeft ook vanaf
juni de binnendienst. Deze verantwoordelijke reinigt de ruimte van
de binnendienst bij vertrek. 

is