Winterweer

Informatie met betrekking tot het te verwachten winterweer.

De volgende informatie is van de Nevobo ontvangen:

Aan secretariaten en wedstrijdsecretariaten van verenigingen van Regio Zuid-West

Geachte bestuurders,

Nav vragen van vele volleyballers attendeer ik u op onderstaande verklarende tekst, die in het Handboek op de site staat vermeld.

Laten we met elkaar hopen dat het allemaal meevalt. Mochten wedstrijden niet doorgaan, vergeet dan de scheidsrechter niet en probeer dan zsm een nieuwe speeldatum af te spreken.

Voor jeugdwedstrijden heeft dat geen zin, omdat de competitie morgen is afgelopen en volgende week de nieuwe begint. (16 januari 2010)

>>Slechte weersomstandigheden

Indien op de speeldag sprake is van zeer slechte weersomstandigheden geldt voor de regiocompetitie, dat afgelasten van wedstrijden alleen mogelijk is, indien het openbaar vervoer door de zeer slechte weeromstandigheden is stil­gelegd. Blijft het openbaar vervoer rijden, maar vervoer met personenauto’s is door de weersom­standigheden niet of bijna niet mogelijk, dan is af­gelasting van de wedstrijd in principe niet mogelijk. Het afgelasten van wedstrijden dient te allen tijde in overleg met de competitieleider te gebeuren. <<

Met sportieve groeten,
Paul Eikelenboom
Regiomanager/competitieleider

Regio Zuid-West
www.zuid-west.nevobo.nl