Nieuwsbrief Benevia Beach

Beste beachers,

beach sunset
Niet echt het weer om aan beachvolleybal te denken, maar wij willen jullie de komende tijd met dit soort nieuwsbrieven op de hoogte houden van de vervanging van onze beachkeet. Hierbij dus nr. 1.


Nadat op 12 december vorig jaar de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging heeft ingestemd met onze plannen tot vervanging van de keet hebben wij kort voor Kerst een eerste vooroverleg met de gemeente gehad. Dat overleg ging met name over welke stappen er genomen moeten gaan worden voordat we met de sloop en bouw kunnen beginnen.


Ondanks de feestdagen hebben we inmiddels bericht van de gemeente gehad! De bouw past in ieder geval in het bestemmingsplan en de Welstandscommissie is ook al akkoord met wat we willen neerzetten.
Binnenkort gaan we met de gemeente praten over het huurcontract en het vestigen van een opstalrecht. Als daar overeenstemming voor is kunnen wij de bouwvergunning gaan aanvragen. Dat duurt normaal gesproken 8 weken, maar zou met 6 weken verlengd kunnen worden maar kans daarop lijkt niet groot.


En nog een leuke afsluiter van dit bericht: De Grote Clubactie heeft maar liefst
€ 1.102,50 op gebracht en gaan we besteden aan ons nieuwe beach onderkomen! Dank aan iedereen die daar aan bijgedragen heeft!


De beachcommissie.